MG trading
Image default
Recreation / Autos

Klimaatverandering terugdraaien

Het klimaat is op het moment een veel besproken onderwerp. Want volgens 97% van de wetenschappers zorgt menselijk toedoen voor een versterking van het broeikaseffect. Mensen stoten namelijk met het verbranden van fossiele brandstoffen broeikasgassen uit. Deze broeikasgassen zijn op zich helemaal zo erg nog niet. Maar doordat men teveel ervan uitstoor, komt er een teveel in de dampkring. Hierdoor wordt het broeikaseffect versterkt. Maar wat is het broeikaseffect nou eigenlijk? Eigenlijk is het een soort dekentje om de aarde heen. Licht van de zon bereikt de aarde en wordt daar weer teruggekaatst. Zonder broeikaseffect zou alle licht en dus warmte meteen weer weggaan en zou de aarde dus niet leefbaar zijn. Gelukkig is het broeikaseffect er dus wel. De gassen en stoffen die daar deel van uitmaken, zorgen ervoor dat een gedeelte van de warmte op aarde blijft. Zitten er door het versterkt broeikaseffect echter te veel gassen in de atmosfeer, dan blijft er teveel warmte op de aarde. Dit is het probleem met het versterkt broeikaseffect.

Maar wat kunnen we hier nou tegen doen? Simpel gezegd moet er gewoon minder broeikasgassen uitgestoot worden. Dit kan door minder de auto of het vliegtuig te pakken. Deze verbranden benzine en kerosine en zetten het om in CO2 en andere schadelijke gassen. Maar ook moet er minder vlees gegeten worden. Dieren, vooral koeien, stoten namelijk methaan uit. Methaan is een broeikasgas die nog 100 keer schadelijker is voor het milieu dan CO2. Daarnaast moet energie ook duurzaam opgewekt worden. Dit kan door gebruik te maken van bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Nu wordt energie namelijk vooral door de verbranding van kolen opgewekt. Dit zorgt voor veel broeikasgassen in de lucht. Tenslotte moet er duurzaam verwarmt worden. Dit kan met een Hybride warmtepomp of een normale warmtepomp. Welke het best werkt, ligt aan uw eigen huishouden.

https://techneco.nl/