MG trading
Image default
Zorg

Zorgverzekering voor buitenlandse werknemers

Een passende zorgverzekering Nederland voor uw buitenlandse werknemers? U kunt online een zorgverzekering arbeidsmigranten – met bijbehorende Europese zorgpas – afsluiten bij HollandZorg.

Flexibele zorgverzekering

Voor iedereen in ons land is het verplicht een basisziektekostenverzekering af te sluiten. Voor bepaalde zorg die vergoed wordt vanuit de verzekering geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een bedrag zelf moet betalen en dat de overige kosten door HollandZorg worden vergoed. Ook kan het zijn dat u een deel van de zorgkosten moet bijdragen, omdat er geen samenwerking is tussen de zorgverlener en HollandZorg. Dit wordt ook wel niet-gecontracteerde zorg genoemd. HollandZorg is geen verbintenis aangegaan met de betreffende zorgaanbieder over onder meer de prijs, de wachttijden en de kwaliteit van de verleende zorg. Hollandzorg adviseert om van te voren te controleren of de zorgverlenende instantie en HollandZorg een samenwerkingsverband hebben. U kunt dit vragen aan de zorgverlener of u checkt het via de zorgzoeker op de HollandZorg site. In veel gevallen is de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg 75% van het gemiddelde tarief. Inderdaad, HollandZorg biedt een zeer flexibele zorgverzekering.

Vergoedingsvoorwaarden

Zit u middenin een behandeling dan mogen de vergoedingsvoorwaarden – en dus ook de eigen bijdrage – niet aangepast worden. Als HollandZorg een nieuw contract afsluit of wijzigingen aanbrengt in het bestaande contract, verandert er voor u in het lopende verzekeringsjaar niets. De wijzigingen gelden vanaf het nieuwe verzekeringsjaar.

Eigen bijdrage

Ieder jaar bepaalt de Nederlandse overheid opnieuw bij welke zorgsoorten er een eigen bijdrage geldt en hoe hoog dat bedrag is. De eigen bijdrage is voor iedere verzekerde hetzelfde. Dit jaar geldt de eigen bijdrage bijvoorbeeld voor een aantal medische hulpmiddelen, voor kraamzorg, voor zittend ziekenvervoer, voor bijzondere tandheelkunde en voor gebitsprotheses.

Vergoedingen zorgverzekering

Sluit u bij HollandZorg een aanvullende verzekering af dan kunt u in sommige gevallen (een deel van) de wettelijk verplichte eigen bijdrage vergoed krijgen. Hoe dat zit, leest u op www.hollandzorg.nl in het overzicht vergoedingen zorgverzekering.

Meer informatie

Wilt u meer weten? De HollandZorg klantenservice is op werkdagen bereikbaar via 0570 – 687 123. U kunt ook gebruikmaken van het online contactformulier om uw vragen te stellen: https://www.hollandzorg.com/nl/particulier/klantenservice/contact/contactformulier.

https://www.hollandzorg.com/nl