MG trading
Image default
Auto's en Motoren

Is motor theorie moeilijker dan auto theorie?

Over het algemeen komen het theorie-examen van de motor en de auto grotendeels overeen, ongeveer voor zo’n 90 procent. In enkele punten verschilt het van elkaar. Bijvoorbeeld op het gebied van de positie die je inneemt op de weg en hoe de voertuigen werken, vooral de manier van remmen verschilt hierbij erg. Maar is het halen van je motor theorie dan ook lastiger dan het halen van je auto theorie? We zetten een aantal feiten op een rijtje om dit te achterhalen.

Verschil in vragen

Bij het auto examen kunnen er vragen gesteld worden over een aanhanger en het gewicht en de afmetingen hiervan. Bij het motor examen kunnen vragen voorkomen over rijden met een zijspan en rijden in groepsverband. Dit soort vragen komen juist niet voor op het auto theorie-examen. Ook wordt er bij de motor theorie meer ingegaan op de motor als voertuig, dan op de auto als voertuig in het auto theorie-examen.

Verschil in examen

Bij het motor theorie-examen krijg je 30 minuten de tijd. Je krijgt 50 vragen en 2 testvragen. Hiervan moet je 44 vragen of meer juist hebben. Het auto theorie-examen is iets anders ingedeeld, namelijk in 3 delen. In totaal heb je ook hier 30 minuten de tijd voor.

Het eerste onderdeel is gevaarherkenning, hiervoor krijg je 8 seconden per vraag. Bij de andere twee onderdelen, kennis en inzicht, is er geen tijdlimiet aangegeven. Aangeraden wordt ongeveer 8 minuten te besteden aan de kennisvragen, en 16 minuten bezig te zijn met de inzichtvragen. Bij de onderdelen kennis en inzicht krijg je eerst een testvraag.

  • Gevaarherkenning: 25 vragen, hiervan 13 vragen of meer goed beantwoorden;
  • Kennis: 12 vragen, hiervan 10 vragen of meer goed beantwoorden;
  • Inzicht: 28 vragen, hiervan 25 vragen of meer goed beantwoorden.

De slagingskans

Ondanks dat het motor theorie-examen over een aantal extra vragen beschikt, ligt het slagingspercentage bij het motor examen wel hoger: ongeveer 55%. Dit in tegenstelling van een 40% slagingskans bij het auto theorie-examen.

Het verschil in slagingskans zou ermee te maken kunnen hebben dat veel mensen die voor hun motor rijbewijs gaan al beschikken over een auto rijbewijs. Zij beschikken dan al over goede verkeerskennis, wat een groot voordeel is.

Conclusie

Automobilisten hebben een voordeel bij het maken van het motor theorie, omdat zij al over de nodige verkeerskennis beschikken. Echter, wat het auto theorie-examen lastiger maakt is dat je op drie onderdelen kan falen, en bij je motor theorie slechts op een onderdeel. Uiteindelijk is en blijft het belangrijk dat je je voorbereid door de theorie examen motor uitleg goed te leren en te oefenen!